Sigortacılık yapmak isteyen 120 milyon lirayı gözden çıkaracak

Sigorta şirketi kurmak isteyen, 120 milyon lirayı gözden çıkaracak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK), bir genelge yayımlayarak, sigorta branşları için öngörülen minimum sermaye tutarlarına açıkladı.

Buna göre genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren kuruluş işlemlerini tamamlayarak ilk ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketlerinin, sigorta kooperatiflerinin –kapalı mütüeller hariç- ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri 25 milyon TL’den az olmayacak.

Ayrıca, 25 milyon TL’ye ilave olarak şirketler, ruhsat talep ettikleri her bir sigorta branşı veya bu branşlar altında verilen teminatlar için fazladan sermaye daha koyacaklar. Ödenmiş sermaye ise nakden ödenmiş olacak.

Minimum Sermaye Yüzde 55 Arttı

SDDK’nın yayımladığı bu genelge ile sigortada sermaye tutarları da ciddi artırılmış oldu. 2019 yılında yayımlanan genelgede ise sigorta şirketi kurmak için ödenmiş sermayenin 16.1 milyon lira olması gerekiyordu. Ayrıca tüm sigorta branşlarında faaliyet göstermek isteyen bir şirketin de şirket sermayesinin üzerine toplam 21.3 milyon TL de sigorta branşları için sermaye koyması gerekiyordu.

Hayat Sigortacılığı Yapacak 147 milyon Lira Koyacak

Şimdi ise sigortacılık alanında ve hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet göstermek isteyen bir şirketin 25 milyon lira şirket sermayesinin üzerine 95 milyon lira da branşlar için sermaye koyması gerekiyor; böylece toplam sermayenin 120 milyon olması gerekiyor.

Hayat sigortacılığı alanında faaliyet gösterecek bir şirketin ise 25 milyon lira şirket sermayesinin üzerine 122 milyon lira da hayat sigorta branşları için sermaye ödemesi gerekiyor; böylece hayat sigortacılığı yapacak bir şirketin ödemesi gereken tutar 147 milyon lira olacak.

Trafik Sigortası Satacak Olan 30 Milyon Lira Daha Koyacak

Hayat dışı sigorta branşlarında en yüksek sermaye gereken branş ise trafik sigortası. Sigortacılık yapacak ve trafik sigortası alanında da poliçe kesecek olan bir şirketin trafik sigortası ruhsatı alabilmesi için 30 milyon lira ek sermaye koyması gerekiyor. İkinci yüksek sermaye gerektiren branş ise 10 milyon lira sermaye ile genel sorumluluk sigortaları.