Sigortada büyüme iyi bir de enflasyon olmasa

TSB, sigorta pazarının 2021’in ilk iki ayının sonuçlarını açıkladı. Üretim artışı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,8 arttı. Enflasyonla mukayese edildiğinde sigorta pazarı yüzde 2,5 küçüldü. Küçülmede, hayat sigortalarında yüzde 28 olan azalışı da etkili oldu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta pazarının 2021 Ocak-Şubat ayı verilerini açıkladı. Sigortacılar, bu yılın ilk iki ayında toplam 16.7 milyar TL’lik prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 üretim artışı gerçekleştirdiler. Ancak, üretimdeki artış enflasyon ile mukayese edildiğinde sigorta pazarı, bu yılın şubat ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,5 küçüldü. Sektörün küçülmesinde sadece enflasyon değil, hayat sigortalarındaki daralma da katkı yaptı.

Hayat Pazarı Yüzde 28,1 Küçüldü

2021’in Ocak-Şubat döneminde, hayat dışı branşlarda toplam 14.3 milyar TL prim üretildi. Bu üretimde hayat dışı branşlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19,7 büyüdü. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise reel büyüme yüzde 3,5 oldu. Hayat sigortalarında ise ocak ayında olduğu gibi şubat ayında da prim azalışı devam etti. Şirketler, bu yılın ilk iki ayında toplam 2.3 milyar TL’lik hayat primi üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre üretimde yüzde 16,9 küçülme yaşandı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise hayat pazarındaki küçülme yüzde 28,1 olarak gerçekleşti. Ocak ayında olduğu gibi şubat ayında da bankaların kredilerde frene basması hayat sigorta pazarını olumsuz etkiledi.

Kaskoda Büyüme Yüzde 26,5 Oldu

Branşlar incelendiğinde hemen hemen hayat dışı tüm branşlarda büyüme yaşandı. Sektörün lokomotif ürünlerine bakıldığında, kasko sigortalarında sigorta şirketleri 1.9 milyar TL prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre üretimde yüzde 26,5’lik artış yaşandı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise kaskoda reel büyüme yüzde 9,46 olarak gerçekleşti.

Sağlık sigortalarında ise bu yılın ocak-şubat döneminde toplam 2.8 milyar liralık üretim yapılarak, yüzde 17,30’lük üretim artışı gerçekleştirildi; sağlık sigortalarında reel büyüme ise yüzde 1,46 oldu.

Trafik Sigortasında 3.2 Milyar Lira Üretim

Trafik sigortalarında da şirketler bu yılın ilk iki ayında 3.2 milyar lira prim üretti. Trafik sigortasında büyüme yüzde 2,4 oldu. Enflasyon mukayese edildiğinde ise trafik sigortaları yüzde 13,11 küçüldü.

Yangın sigortalarında ise 2021’in Ocak-Şubat döneminde 2.1 milyar lira prim üreten şirketler, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29,05 üretim artışı yaşadı, reel olarak da yangın sigortalarında büyüme yüzde 11,62 olarak gerçekleşti.

2021-02 2020-02
Branşlar
Üretim TL
Üretim TL
Değişim %
Reel Değişim %
Kaza 338.749.267 416.929.156 -18,75 -29,72
Hastalık-Sağlık 2.854.554.029 2.433.593.403 17,3 1,46
Kasko 1.994.922.350 1.576.468.855 26,54 9,46
Raylı Araçlar 30.962 15.272 102,74 75,36
Hava Araçları 25.191.884 27.737.780 -9,18 -21,44
Su Araçları 133.832.123 107.123.979 24,93 8,06
Nakliyat 288.957.543 214.401.299 34,77 16,58
Yangın-Doğal Afetler 2.195.631.222 1.701.406.256 29,05 11,62
Genel Zararlar 2.478.731.262 1.771.440.715 39,93 21,03
Kara Araçları Sorumluluk 3.224.085.030 3.147.123.105 2,45 -11,39
Trafik-Yeşil Kart Dahil 3.045.980.038 3.032.388.347 0,45 -13,11
Hava Araçları Sorumluluk 21.259.484 26.952.835 -21,12 -31,77
Su Araçları Sorumluluk 26.685.832 23.077.855 15,63 0,02
Genel Sorumluluk 517.678.333 376.459.661 37,51 18,94
Kredi 102.084.870 78.407.206 30,2 12,62
Kefalet 32.032.535 9.429.445 239,71 193,84
Finansal Kayıplar 123.204.462 80.387.338 53,26 32,57
Hukuksal Koruma 40.475.735 36.491.447 10,92 -4,06
Destek 253.679 1.735 14522,02 12547,71
Hayat Dışı Toplam 14.398.360.601 12.027.447.341 19,7 3,5
Hayat Toplam 2.342.167.139 2.817.390.018 -16,9 -28,1
Genel Toplam 16.740.527.740 14.844.837.359 12,8 -2,5