Sigortada büyümeye ‘hayat’ engeli

TSB, sigorta pazarının, 2021 ocak ayı verilerini açıkladı. Sigorta pazarı yüzde 15,6 büyüdü. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise büyüme yüzde 0,5 oldu. En çarpıcı gelişme ise hayat sigortalarında yaşandı. 2021’in ilk ayında hayat sigorta şirketleri toplam 1.1 milyar liralık prim üretti; geçen senenin aynı dönemine göre üretim yüzde 21,3 azaldı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise hayat sigorta pazarında yüzde 31,5 gibi rekor küçülme yaşandı. Bir taraftan hayat sigortalarındaki üretim azalışı, diğer tarafta enflasyon 2021’in ocak ayında sigorta pazarında büyümeyi baskıladı.

Sigorta Gazetesi/Analiz
Ocak ayında hayat sigortasında üretim sert düşüş gösterdi, sigorta pazarında büyüme daraldı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sektörün, ocak ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2021’in ilk ayında sigorta şirketleri, toplam 9.4 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı ayına göre üretimde yüzde 15,6 büyüdüler. Ancak enflasyon ile mukayese edildiğinde sektördeki reel büyüme yüzde 0,5 oldu.

Hayat Sigortaları 2020’yi Yüzde 27 Büyüme İle Kapatmıştı

Sektördeki büyümenin düşük çıkmasının nedeni ise hayat sigortalarından kaynaklandı. Hayat sigortaları; 2020 yılını yüzde 27, nominalde de yüzde 11’e yakın büyümeyle kapatırken, bu yılın ocak ayında üretimde sert düşüş yaşandı. 2021’in ilk ayında hayat sigorta şirketleri toplam 1.1 milyar liralık prim üretti; geçen senenin aynı dönemine göre üretim yüzde 21,3 azaldı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise hayat sigorta pazarında yüzde 31,5 gibi rekor küçülme yaşandı.

Hayat dışı sigortalarda ise şirketler 8.3 milyar TL prim üreterek, 2020’nin ocak ayında göre prim üretimini yüzde 23,3 artırdılar. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise hayat dışı sigortalarda büyüme yüzde 7,3 olarak gerçekleşti. Bu çerçevede bir taraftan hayat sigortalarındaki üretim azalışı, diğer tarafta enflasyon 2021’in ocak ayında sigorta pazarında büyümeyi baskıladı.

Kredilerde Düşüş Hayat Sigortasını Etkiledi

Hayat sigortaları 2020’nin ocak ayında, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 125, reelde de yüzde 100,9 gibi rekor büyüme gerçekleştirmiş. Bu yılın ocak ayında hayat sigortalarındaki daralmanın ana nedeni ise banka kredilerindeki düşüş. Ancak, ocak ayında hayat sigortasındaki üretim düşüşü kadar banka kredilerinde düşüş yaşanmadı. Bankacılık verilerine göre, yılın ilk ayında kredi hacmi 1 trilyon 263 milyar lira (sadece tüketici ve ticari krediler) oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise aynı gruptaki kredi hacmi 1 trilyon 255 milyar lira olmuştu ki, bu da toplam kredi hacminde yüzde 0,7’lik düşüş anlamına geliyor. Kredilerde en keskin düşüş ise konut kredilerinden yaşandı.

Trafik Sigortasında Üretim Enflasyona Takıldı

Hayat dışı sigorta branşları incelendiğinde ise yılın ilk ayında hemen hemen tüm branşlarda büyüme yaşandı. Sektörün lokomotif branşları arasında en yüksek büyüme ise yüzde 41 ile yangın ve afet sigortalarında gerçekleşti. Bu branşta sigorta şirketleri toplam 1.4 milyar TL üretim gerçekleştirdi. Sağlık sigortalarında ise şirketler 2 milyar TL prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22,84 büyüdü; enflasyonla mukayese edildiğinde ise reel büyüme yüzde 6,85 oldu.

Kasko sigortalarında da şirketler bu yılın ilk ayında toplam 1.1 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı ayına göre nominal yüzde 27,32, reel olarak da yüzde 10,74 büyüdüler. Trafik sigortasında ise prim daralması halen devam ediyor. 2021’in ocak ayında şirketler 1.6 milyar TL prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre üretimde yüzde 1,88 artış yaşadılar. Ancak enflasyon ile mukayese edildiğinde trafik sigortasında üretim yüzde 11,39 azaldı. Bir başka anlatımla trafik sigortasında büyüme enflasyon engeline takıldı.

Sigorta Pazarında 2021 Ocak Ayı Pim Üretimi
2021 Ocak 2020 Ocak
Branş Adı Üretim (TL) Üretim (TL) Değişim (%) Reel Değişim (%)
Kaza 162.858.199 205.426.760 -20,72 -31,04
Hastalık-Sağlık 2.007.045.006 1.633.803.325 22,84 6,85
Kasko 1.133.987.668 890.669.401 27,32 10,74
Raylı Araçlar 30.962 15.272 102,74 76,34
Hava Araçları 8.929.338 18.623.359 -52,05 -58,3
Su Araçları 77.989.799 54.227.088 43,82 25,09
Nakliyat 193.747.131 138.857.794 39,53 21,36
Yangın-Doğal Afetler 1.426.787.226 1.011.879.797 41 22,64
Genel Zararlar 1.165.940.943 793.388.753 46,96 27,82
Kara Araçları Sorumluluk 1.677.807.579 1.646.841.779 1,88 -11,39
Trafik-Yeşil Kart Dahil 1.575.643.988 1.583.228.416 -0,48 -13,44
Hava Araçları Sorumluluk 13.241.013 13.511.992 -2,01 -14,77
Su Araçları Sorumluluk 2.846.589 4.861.445 -41,45 -49,07
Genel Sorumluluk 292.494.804 236.398.439 23,73 7,62
Kredi 69.284.914 47.648.582 45,41 26,47
Kefalet 11.620.675 5.182.789 124,22 95,02
Finansal Kayıplar 90.101.987 54.614.863 64,98 43,5
Hukuksal Koruma 20.454.683 19.813.021 3,24 -10,2
Destek 239.400 0 0 -13,02
Hayatdışı Toplam 8.355.407.917 6.775.781.258 23,3 7,3
Hayat Toplam 1.120.377.988 1.423.146.191 -21,3 -31,5
Genel Toplam 9.475.785.905 8.198.927.449 15,6 0,5