Sigortada yabancı sermayenin payı azalıyor

Uluslararası sermayenin hem ödenmiş sermayedeki hem de prim üretimindeki payı son üç yıldır azalıyor. Hayat dışı şirketlerde, ödenmiş sermayede uluslararası sermayenin payı üç yıl önce yüzde 64 iken, 2021’de ise yüzde 57,35’e geriledi. Benzer durum prim üretiminde de yaşandı ve yüzde 55,94’ten, 2021’de yüzde 50,69’a geriledi.

Analiz: Oben ÜNÜVAR

Sigorta pazında uluslararası sermayenin payı azalıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), yayınladığı 2021 Yılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Raporda sigortada uluslararası sermayenin payına detaylı yer verildi.

Raporda, sigorta potansiyelinin yüksek olması nedeniyle Türk sigortacılık piyasasının uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiği belirtilerek, Türkiye’de, uluslararası sermayeye sahip şirket sayısının 2021 yılsonu itibarıyla 41 olarak gerçekleştiğine değinildi. Raporda, uluslararası sermayenin toplam ödenmiş sermayedeki payının 2021 yılı sonunda yüzde 58 olduğu, toplam prim üretimindeki payının ise yüzde 52 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Türk sigorta pazarında 2019 ve 2020 yıllarında sigorta şirketi sayısı 63 iken bu sayı 2021 sonunda 65’e çıktı. 65 şirketin 41’i hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i emeklilik ve 3’ü de reasürans şirketlerinden oluştu. Hayat dışı şirket sayısı 2019’da 38 iken 2020’de 39’a, 2021’de de 41’e çıktı. Hayat sigorta şirketi sayısı ise 2019’da 5 iken 2020’de 6’ya çıktı ve 2021’de hayat sigorta şirketi sayısı 6 oldu. Emeklilik şirketi sayısı ise iki sene önce 17 iken 2020 ve 2021’de 15’e düştü.

ÖDENMİŞ SERMAYELERİ AZALIYOR

Uluslararası sermayenin Türk sigorta pazarındaki payına bakıldığında ise 65 şirketin 41’i uluslararası ortaklı şirketlerden oluşurken, 35’inde ise uluslararası sermayenin payı yüzde 50 ve üzeri.  Uluslararası sermaye payı yüzde 50 olan şirket sayısı ise 2019 yılında 37 iken, 2020’de 36’ya, 2021’de de 35’e geriledi.

Ama asıl dikkat çekici olan ise uluslararası sermayenin hem ödenmiş sermayedeki payının hem de prim üretimindeki payının son üç yıl içinde düşmesi. Nitekim 2019 yılında özellikle hayat dışı şirketlerde ödenmiş sermayede uluslararası sermayenin payı yüzde 64 iken bu oran önce 2020’de yüzde 58,72’ye, 2021’de ise yüzde 57,35’e geriledi.

Hayat ve emeklilik şirketlerinde ise bu oran tersine oldu ve 2019’da ödenmiş sermayede uluslararası sermayenin payı yüzde 57,65 iken 2020’de yüzde 58,30’a, 2021’de de yüzde 59,19’a yükseldi. Sektör toplamına bakıldığında ise ödenmiş sermayede uluslararası sermayenin payı 2019’da 62,18 iken, 2020’de yüzde 58,58’e, 2021’de de yüzde 57,90’a geriledi.

PRİM ÜRETİMİNDEKİ PAYLARI DA DÜŞÜYOR

Benzer durum prim üretiminde uluslararası sermayenin payında da yaşandı. Sektör toplamına bakıldığında prim üretiminde uluslararası sermayenin payı 2019’da yüzde 55,20 iken, 2020’de yüzde 51,86’ya, 2021’de de yüzde 51,81’e geriledi. Gerilemedeki etken ise hayat dışı sigorta şirketleri oldu. Uluslararası sermayeli hayat dışı sigorta şirketlerinin prim üretiminde payı 2019’da yüzde 55,94’ten, 2020’de yüzde 51,70, 2021’de de yüzde 50,69’a geriledi. Hayat ve emeklilik şirketlerinde ise uluslararası sermayenin payı arttı.