Tarım sigortası zorunlu oluyor

Sözleşmeli tarım ürünlerine ve üretim varlıklarına tarım sigortası zorunluluğu geliyor. TARSİM’den yapılan açıklamada, sözleşmeli tarım ürünlerine ve üretim varlıklarına tarım sigortasının zorunlu olacağı bildirildi.

TARSİM’den yapılan açıklamada, sözleşmeli tarım ürünlerine ve üretim varlıklarına tarım sigortasının zorunlu olacağı bildirildi. Açıklamada, tarım ve orman alanlarında yapılacak düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 23 Mart tarihinde kabul edildiği ve bu doğrultuda tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılmasının zorunlu olacağı bildirildi.

Buna göre, tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce Bakanlık’tan izin alınacak.

Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak, hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması da zorunlu olacak.