Tasarısı yasalaştı. BES tamam, trafik sigortası bir başka bahara kaldı

Sigortacılık ve BES’te yeni düzenlemeler içeren kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. BES ve Özel Riskler Yönetim Merkezi ile ilgili düzenlemeler kabul edilirken, trafik sigortası ile ilgili düzenlemeler ise kanun teklifinden çıkartıldı.

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ancak, trafik sigortası ile ilgili düzenleme tasarıdan çıkartıldı.

Kabul edilen kanun teklifine göre; 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) girmesine imkan tanınacak. Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi, Özel Riskler Yönetim Merkezi oluyor ve tüm havuzlar bu kapsam içine dahil ediliyor. Devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası havuzları Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde toplanacak. Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarılabilecek.

Trafik Sigortasındaki Düzenlemeler Çıkartıldı

Tasarıda yer alan trafik sigortası ile ilgili düzenlemeler ise kanun teklifinden çıkartıldı. Tasarı ile trafik sigortasından ödenecek bedeni tazminatlara standart getirilecekti ve trafik kazasında kusurlu tarafın yakınlarına sigortadan vefat tazminatı ödenmeyecekti. Ayrıca ticari araçlar ve araç kiralama şirketleri, trafik sigortasından kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatları talep edemeyecek, etseler de ödenmeyecekti. Sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecekti. Trafikten çekilecek, hurdaya çıkmış araçlar sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacaktı. Terör eylemlerinde kullanılan araçların neden olduğu zararlar trafik sigortasından ödenmeyecekti.

İleride Yeniden Genel Kurula Gelecek

Trafik sigortasına yönelik düzenlemeler Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesine karşın Genel Kurulda AK Parti’nin önergeleriyle kanun teklifinden çıkarıldı. Yapılan açıklamalara göre, siyasi partilerin uzlaşıları ile trafik sigortasındaki düzenlemeler yeniden Genel Kurula getirilecek.