Komisyonu’nda neler konuşuldu? Kim, neye itiraz etti?

Sigortacılık ve BES ile ilgili Meclis’e gönderilen kanun tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü ve Komisyondan geçti. Ancak görüşmeler sırasında tasarıdaki maddelere milletvekillerinden itirazlar geldi; özellikle de trafik sigortasında tazminat düzenlemesine yönelik maddelere. Görüşmeler Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına da yansıdı. İşte, milletvekillerinden gelen itirazlardan bazıları.

“Bu Zararlar Ne Olacak?”

Kamil Okyay Sındır (CHP İzmir Milletvekili): Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından yapılan kanun değişikliği teklifinde bu genel şartlar düzenlemelerinin yeniden uygulama alanı bulacağı düzenleniyor. Dolayısıyla, mahkemenin iptal kararına rağmen kanun teklifinde yine genel şartlara atıf yapılması, bu iptal kararını etkisiz hâle getirmekte ve zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlarda idarenin takdir yetkisine göre düzenlenen genel şartların uygulanacağı sonucu ortaya çıkıyor. Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan taleplerin kapsamı genişletilerek; örneğin, gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mağduriyeti gibi dolaylı zararlar kapsam dışına alınıyor. Peki bu zararlar ne olacak? Yani, bunun bir karşılığı yok mu? Olmayacak mı? Önemsenmiyor mu?

“Lobicilik Aldı Yürüdü”

Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Milletvekili): Kanun Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler içermekte. Niye? Daha evvel burada birkaç kere yapıldı, tartıştık, konuştuk. Lobicilik aldı yürüdü, sigorta şirketleri buraya geldiler o zaman çok tartıştık. Sigorta şirketlerinin temsilcileri buradaydı onların istediği şekilde düzenleme yaptınız. Dertleri neydi? Diyorlardı ki: “Biz iflas ediyoruz, çok kazanamıyoruz dolayısıyla bu şekilde sürdüremeyiz, çıkarız.” Sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğu yabancıların eline geçti.

“Vatandaş Mağdur Olacak”

Süleyman Girgin (CHP Muğla Milletvekili): Zorunlu taşıt sigortası yaptıran araç sahiplerini mağdur edecek, sigorta şirketlerinin karını artıracak bir düzenleme getiriliyor. Düzenlemeden taksici, dolmuşçu, esnaf da zarar görecek. Anayasa Mahkemesi, vatandaşın aleyhine, sigorta şirketlerinin lehine olduğu için daha önceki zorunlu taşıt sigortasın birçok maddesini iptal etmişti. Teklif bu şekliyle yasalaşırsa, parasını ödeyip aracına zorunlu sigorta yaptıran vatandaş mağdur olacak, daha az tazminat ödeyecekleri için sigorta şirketlerinin kasası dolacak. Taksici, dolmuşçu, otobüsçü, binlerce esnafın trafikte uğrayacağı zararları sigorta şirketleri artık karşılamayacak.

“18 Yaş Altı Çocuklar İçin Kim Tasarruf Yapacak?”

Sibel Özdemir (CHP İstanbul Milletvekili): Tasarrufla, bireysel emeklilikle ilgili düzenlemeler var. 4 kişilik bir ailedeki yapıya baktığımız zaman, kadın istihdamına baktığımız zaman 18 yaş altı çocuklar için kim yapacak bu tasarrufu? Ebeveynleri yapacak. Nasıl yapacaklar? Gelişmiş ekonomilerin sistemleri var, evet, 18 yaş altı için birikim sistemleri var ama bunun ciddi bir şekilde tartışılması ve çok kapsamlı bir tasarruf sisteminin oluşturulması gerekiyor. Sistemden çıkanların rakamlarına bakıldığında Mayıs 2021’de 100 bin sözleşme yapılmış, 95 bin çıkış olmuş. Neden çıkıyor insanlar bu sistemden? Yeni yeni katılım, Hazine’ye kaynak yaratacağız.

“Sigorta Şirketleri Daha Az Kar Etsinler”

Alpay Antmen (CHP Mersin Milletvekili): Trafik sigorta primlerini düşürmek için sigorta şirketlerinin daha az tazminat ödemesini kanunlaştırmaya çalışıyoruz. Sigorta şirketleri daha az kâr ederlerse primlerinin de daha fazla yükselmesine gerek kalmaz ama kanun koyucu burada eşitliği bozduğu takdirde Türk tazminat hukukunu tamamen bozacaksınız.

“Sigorta Şirketleri Pandemiden Karlı Çıktı”

Erhan Usta (İyi Parti Samsun Milletvekili): Pandemi dönemi yaşıyoruz, araç mobilizasyonu önemli ölçüde azaldı, durdu kimi zamanlar. Zorunlu trafik sigortasında ve kasko sigortasında şirketler aslında bu süreçte, bana göre, göreceli olarak yani geçmişteki durumlarına göre kârlı hâle geldiler. Trafik kazaları azaldı, ödedikleri tazminatların da normal şartlarda azalmış olması gerekiyor. Bu durumda ve bu pandemide herkesin durumunda birtakım sıkıntılar oldu, vatandaş zaten çok sıkıntıda, şirketlerimiz önemli ölçüde sıkıntı çekti ancak sigorta firmaları bu işten kârlı çıktı. Şunu öneriyorum: Vatandaşa biraz nefes aldırmak açısından en azından üç aylığına hem zorunlu trafik sigortasında hem de kaskoda primsiz olarak sürelerin uzatılması gerekir. Yani bu kârı bu şekilde sigorta şirketlerinin cebine bırakmayalım. Vatandaşın zaten alım gücü düştü, vatandaş sıkıntıda; bence böyle bir şeyin yapılması gerekir. Üstelik yüzde 70-75’i de yabancı bu şirketlerin; kârını da alıyor, yurt dışına götürüyor.