Toplumun yüzde 47,7’sine tedavi harcamaları yük değil

TÜİK, 2022 Sağlık Modülü çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Hanelerin yüzde 7,3’üne doktor muayene ve tedavi harcamaları çok yük getirirken; yüzde 36,1’ne biraz yük getirdiği, yüzde 47,7’sine ise yük getirmeği ortaya çıktı. Son 12 ay içerisinde hanelerin yüzde 9’u muayene veya tedavi, yüzde 36,6’sı diş muayenesi veya tedavisi, yüzde 6’sı ilaç harcaması yapmadı.

Muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 7,3’üne çok yük getirdi. TÜİK, 2022 Sağlık Modülü çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, hanelerin yüzde 7,3’üne doktor muayene ve tedavi harcamalarının çok yük getirirken; yüzde 36,1’ine biraz yük getirdiği, yüzde 47,7’sine ise yük getirmeği ortaya çıktı.

Diş muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 5,5’ine çok, yüzde 25,8’ine biraz yük getirirken; yüzde 32,2’sine yük getirmedi. İlaç harcamaları ise hanelerin yüzde 5,9’una çok, yüzde 37,3’üne biraz yük getirdi. Hanelerin yüzde 50,8’i ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti. Son 12 ay içerisinde hanelerin yüzde 9’u muayene veya tedavi, yüzde 36,6’sı diş muayenesi veya tedavisi, yüzde 6’sı ilaç harcaması yapmadı.

HANELERİN %32,8’İNİN DİŞ HARCAMASI OLMADI

Doktor muayene ve tedavi ile ilaç için harcama yapmama durumunun hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği görüldü. Diş muayene ve tedavisine ilk (en düşük) yüzde 20’lik gelir grubunda olanların yüzde 51,9’unun, ikinci yüzde 20’lik gelir grubunun yüzde 44,8’inin, üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun yüzde 40,6’sının, dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun yüzde 36,9’unun, beşinci (en yüksek) gelir grubunun ise yüzde 32,8’inin harcama yapmadığı görüldü.
En düşük yüzde 20’lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 49,1’ine doktor muayene ve tedavi, yüzde 27,8’ine diş muayene ve tedavi, yüzde 52,2’sine ise ilaç harcamaları yük getirdi. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 60,4’ü doktor muayene ve tedavi, yüzde 41,1’i diş muayene ve tedavi, yüzde 65,7’si ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.

YÜZDE 63,8’MİZ AKTİVİTEYE ZAMAN AYIRMIYOR

Bir işte çalışan 15 yaş ve üstü fertlerin tüm çalıştıkları süre incelendiğinde; çoğunlukla bu fertlerin yüzde 28,2’sinin oturarak, yüzde 47,9’unun ayakta durarak, yüzde 18,4’ünün yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktivite yaparak, yüzde 5,6’sının ise ağır iş ya da ağır fiziksel aktivite yaparak çalıştığı görüldü.
Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin yüzde 16,8’i oturarak çalışırken risk altında olmayan fertler için bu oran yüzde 31,3 oldu.  Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin yüzde 10,1’inin ağır iş ya da aktivite yaparak çalışma hayatını geçirdiği görüldü.
Bir işte çalışsın ya da çalışmasın 15 yaş ve üstü fertlerin olağan bir haftada iş dışında geçirilen zamanları incelendiğinde bu fertlerin yüzde 4,4’ünün ‘Günde iki kere veya daha fazla”, yüzde 12,6’sının ‘Günde bir kere’, yüzde 6,5’inin ‘Haftada 4-6 kere’, yüzde 9,3’ünün ‘Haftada 1-3 kere’, yüzde 3,5’inin ‘Haftada 1 kereden az’ en az 10 dakika boyunca aralıksız devam eden fiziksel aktivite veya boş zaman aktivitesi yaptıkları tespit edildi. Fertlerin yüzde 63,8’inin ise fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmadığı görüldü.