Benli: Ekonomiye 8,5 milyar liralık fon yarattık

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün ekonomiye 261,5 milyar TL fon yarattığını ve Türkiye’nin uzun vadeli finansman ihtiyacına katkı sağladığını açıkladı. Benli, sektörün fon yaratma kapasitesinin doğrudan yabancı sermaye tutarı da hesaba katıldığında 8,5 milyar lirayı aştığını söyledi.

Türkiye Sigorta Birliği’nin Genel Kurul Toplantısında konuşan Atilla Benli, 2020 yılı sonu itibariyle 308 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşıldığını, hayat ve hayat dışı sigortalarda 2020 yılında prim üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19’un üzerinde artış göstererek 82,6 milyar TL’lere ulaştığını belirterek, “2021 yılına da kötü başlamadık. Tüm zor koşullara rağmen ilk 4 ayda yaklaşık 33 milyar TL üretim rakamını yakaladık. Yıl sonunda prim üretimimizin sektör olarak 100 milyar TL’yi aşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Atilla Benli, 31 Mayıs itibariyle bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerinde katılımcı sayılarının toplamda 12,7 milyon kişiyi bulurken, fon büyüklünün ise 183 milyar lirayı aştığını kaydetti. Benli, “Sigortacılık sektöründe son 10 yıla baktığımızda prim üretimi bakımından bileşik ortalama büyüme yıllık bazda yüzde 19 olacak. Bu durum diğer finans kesimlerine göre daha hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğumuzun bir kanıtıdır. Biz bu reel büyümeleri önümüzdeki 10 yılda da devam ettireceğimize gönülden inanıyoruz” dedi.

Atilla Benli, konuşmasında satır başları ile şu değerlendirmelerde bulundu:

Vatandaşa Sağladığımız Destek 2 Milyar Lirayı Geçti

  • Sektörümüzün üstlendiği tazminat miktarlarına baktığımızda 2019 yılında 39 milyar lira olan büyüklüğü, 2020 yılında 44 milyar lira aşmıştır.
  • 2020, kovid-19 salgınının yanında doğal afetlerin de yaşandığı bir yıl oldu. Depremler sonucunda toplam 717 milyon lira tazminat ödemesi gerçekleştirdik ve yaraların sarılması için seferber olduk.
  • Yine 2020 yılında hayat sigortaları için 425 milyon TL ve sağlık sigortaları için de 138 milyon TL olmak üzere toplamda 563 milyon lira ödeme yaptık. Bugün itibariyle ise bu rakamlar hayat sigortaları için 745 milyon TL, sağlık sigortaları için de 292 milyon lirayı aştı.
  • Deprem ve pandemi kaynaklı vatandaşlarımıza 2020 yılında sağladığımız destek 1 milyar 680 milyon lira oldu. Bugün itibariyle bu rakam 2 milyarı geçti.

Faiz İçermeyen Fonların Büyüklüğü Artıyor

  • 2020’de sektör, 261,5 milyar TL fon yarattı ve ülkemizin uzun vadeli finansman ihtiyacına katkı sağladık. Sektörün fon yaratabilme kapasitesi ülkemize çektiği doğrudan yabancı sermaye tutarını da eklediğimiz zaman 8,5 milyar lirayı aşıyor.
  • Yine faize duyarlı vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile sistemde birikim yapmaları amacıyla yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında BES ve OKS’de sunulan faiz içermeyen fon büyüklüğü de giderek artmakta. Katılım özel emeklilik fonlarının sektördeki tüm fonlar içindeki ağırlığı yüzde 20’ye yükselmiştir. Otomatik katılım sisteminde ise bu oran yüzde 62 seviyesindedir.

Uzun Vadeli Kaynak İhtiyacını Sağlayacak Potansiyele Sahibiz

  • 2019 yılında sigorta primlerinin gayri safi yıllık hasıladaki payı dikkate alındığında dünya ortalamasının ülkemizin 3,2 kat üstünde bir orana sahip.
  • Kamu desteğinin ve yabancı sermayenin de sayesinde uzun vadeli kaynak ihtiyacının karşılanması noktasında sektörümüzün önemli bir rolü var. GSMH içindeki sektörümüzün payı 4,5 seviyelerinde olsa da uzun vadeli kaynak ihtiyacı duyan Türk ekonomisine gerekli katkıyı uygun vadede sağlayabilecek potansiyele sahibiz.
  • Sektörün ürün gamında ve iş yapı şeklinde değişiklikler bekliyoruz. Sağlık sigortaları, alacak sigortaları, kefalet sigortaları gibi sigortaların önemi pandemide daha da ortaya çıktı. Yeni normalde bu ürünlerde dijitalleşmeye paralel olarak geliştirmeler yapılacaktır. Çalışanlarımızın işsizlik sigortasına işverenlerin ise iş durması, kar kaybı gibi sigortalara olan talebi artacaktır. Bununla birlikte bireysel ve ticari siber güvenlik sigortalarına yönelik taleplerde de artış olması muhtemeldir.