Deprem sigortasında %10 indirim kalkıyor

SEDDK, genelge yayımlayarak, 31 Mayıs itibariyle zorunlu deprem sigortasında uygulanan yüzde 10 prim indirimini kaldırıyor. Genelge kapsamında, 1 Haziran tarihinden itibaren yapılan zorunlu deprem sigortası poliçelerinde yüzde 10 indirim uygulanmayacak.

Zorunlu deprem sigortasında yüzde 10 indirim 31 Mayıs itibariyle kaldırılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde yer alan prim indiriminin sonlandırılmasına ilişkin genelde yayımladı. Genelge kapsamında 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak zorunlu deprem sigortası tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim kaldırılıyor. Buna göre, 1 Haziran tarihinden itibaren yapılan zorunlu deprem sigortası poliçelerinde yüzde 10 indirim uygulanmayacak.

31 MAYIS’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

SEDDK’nın yayımladığı genelgede şu görüşlere yer verildi: “Bilindiği üzere Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin ‘Prim indirimi’ başlıklı geçici 2’inci maddesinin birinci fıkrası ‘Teminat başlangıç tarihi 1.1.2021-31.12.2022 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için 2’inci maddede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanır’, ikinci fıkrası ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ birinci fıkrada belirlenen indirim oranını yeniden belirlemeye veya birinci fıkrada belirlenen tarihten önce indirim uygulamasının kaldırılmasına karar vermeye yetkilidir” hükümleri amirdir. Bu kapsamda anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan indirim uygulamasının 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiştir.”

SEDDK’nın açıkladığı genelgeye göre yeni düzenleme 1 Haziran 2022 ve sonrası olan poliçelere uygulanacak.