Dünya Meteoroloji Örgütü’nden afetlerle ilgili çarpıcı analiz

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre, ekonomik kayıp olarak ilk 10 doğal afet arasında yer alan fırtınalar, 521 milyar dolar ve seller, 115 milyar dolar ekonomik kayıp yarattı. En büyük insan kayıplarına yol açan tehlikeler; 650 bin ölümle kuraklık, 577 bin 232 ölümle fırtına, 58 bin 700 ölümle sel oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan kapsamlı bir analize göre, suyla ilgili tehlikeler son 50 yılda hem insani hem de ekonomik kayıplar açısından afetler listesinin başında geliyor.

İlk 10 afetten, dönem boyunca en büyük insan kayıplarına yol açan tehlikeler; 650 bin ölümle kuraklık, 577 bin 232 ölümle fırtına, 58 bin 700 ölümle sel ve 55 bin 736 ölümle aşırı sıcaklık oldu. Ekonomik kayıp olarak da ilk 10 doğal afet arasında yer alan fırtınalar 521 milyar dolar ve seller 115 milyar dolar ekonomik kayıp yarattı.

Sel ve Fırtınalar En Büyük Kayba Neden Oluyor

Sel ve fırtınalar, 377,5 milyar dolar maliyetle Avrupa’da son 50 yılın en büyük ekonomik kaybına neden oldu. 2002 yılında Almanya’da meydana gelen sel, 16,48 milyar dolar tutarında kayba neden oldu ve 1970 ile 2019 yılları arasında Avrupa’daki en maliyetli olay olarak kayda geçti. Ancak, en yüksek insan ölümlerine sıcak hava dalgaları neden oldu.

Veriler, 50 yıllık dönemde hava, iklim ve su tehlikelerinin tüm afetlerin (teknolojik tehlikeler dahil) yüzde 50’sinden, bildirilen tüm ölümlerin yüzde 45’inden ve küresel düzeyde rapor edilen tüm ekonomik kayıpların yüzde 74’ünden sorumlu olduğunu gösteriyor.

Sıcak Hava Dalgaları Küresel Isınmayla Bağlantılı

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak hava, iklim ve su ile ilgili tehlikelerin sıklığının ve yoğunluğunun arttığını belirterek, geçen haftalarda Orta Avrupa ve Çin’de şiddetli yağışlar ve yıkıcı sel ve can kaybının insani ve ekonomik zarar açısında trafik etkisi olduğunu söyledi.

Prof. Taalas, sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliğinin sıcak hava dalgasının meydana gelme olasılığını en az 150 kat artırdığını ifade ederek, “Kuzey Amerika’daki son rekor kıran sıcak hava dalgaları açıkça küresel ısınmayla bağlantılıdır. Ancak, giderek artan şiddetli yağışlar, iklim değişikliğinin ayak izini de taşıyor. Atmosfer ısındıkça daha fazla nem tutuyor, bu da fırtınalar sırasında daha fazla yağmur yağacağı anlamına geliyor ve sel riskini artırıyor. Su, iklim değişikliğinin etkilerini hissettiğimiz birincil araçtır. Hem su hem de iklim zorluklarını etkili bir şekilde ele almak için iklim değişikliğini ve suyu birlikte ele almalıyız” dedi.

En Fazla Ölüme Aşırı Sıcaklar Neden Oluyor

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre, gelişmiş erken uyarılar ve daha iyi afet yönetimi nedeniyle aşırı hava koşullarından ölenlerin sayısı düşüyor. Avrupa’da toplamda bin 672 kayıtlı afet, 1970-2019 yılları arasında 159 bin 438 ölüm ve 476,5 milyar dolar tutarında ekonomik zarara neden oldu.

Seller (%38) ve fırtınalar (%32) kaydedilen afetlerin en yaygın nedeni olmasına rağmen, 50 yılda 148 bin 109 can kaybıyla en fazla ölüme (%93) aşırı sıcaklıklar neden oldu. 2003 ve 2010’daki iki aşırı sıcak hava dalgası, iki olayda 127 bin 946 can kaybıyla en yüksek sayıda ölüme (%80) neden oldu.

Avrupa içinde afetlerin ilgili tehlikelere göre dağılımı; nehir taşkınlarının (%22), genel fırtınaların (%14) ve genel sellerin (%10) Avrupa’da en yaygın tehlikeler olduğunu gösteriyor.

AVRUPANIN EN BÜYÜK 10 AFETİ, ÖLÜMLER VE EKONOMİK KAYIP (WMO)