Katılım sigortacılarından kasko ve yangında rekor büyüme

Katılım sigorta pazarının ocak-temmuz verileri açıklandı. Buna göre katılım sigorta şirketleri yüzde 14,7 büyüdü. Branş bazında incelendiğinde ise katılım sigorta şirketlerinin özellikle kasko ve yangın sigortalarında rekor büyüme gerçekleştirdikleri dikkat çekti.

Katılım sigorta şirketleri 2021’in ocak-temmuz döneminde toplam 2.7 milyar TL prim üretti. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ocak-temmuz dönemi katılım sigorta verilerini açıkladı.

Geçen senenin aynı dönemi ile mukayese edildiğinde katılım sigorta şirketleri, yüzde 14,7 büyüdü. Prim üretimin 2.5 milyar lirası hayat dışı sigortalardan, 170.1 milyon lirası da hayat sigortalarından kaynaklandı. Geçen senenin 7 aylık dönemi ile mukayese edildiğinde faizsiz sigorta şirketleri hayat dışı sigortalarda yüzde 15,8 büyürken, katılım hayat şirketleri ise yüzde 0,3 küçüldü.

Büyüme rakamları enflasyonla mukayese edildiğinde ise; katılım sigorta şirketleri, hayat dışı sigortalarda reel olarak yüzde 2,6 küçüldü. Hayat sigortalarında ise küçülme yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Buna göre katılım sigorta pazarı bu yılın 7 aylık döneminde reel olarak yüzde 3,6 küçüldü.

Toplam Sigorta Pazarındaki Payı Yüzde 5 Oldu

2021’in ilk 7 ayında katılım sigorta pazarının, toplam sigorta pazarındaki payı yüzde 5 oldu. Geçen senenin aynı döneminde de katılım sigortacıları, toplam sigorta pazarından yüzde 5 pay almıştı. 2021’in Ocak-Haziran döneminde katılım sigorta pazarı, toplam sigorta pazarı içindeki payı ise yüzde 5 olmuştu.

Katılım şirketleri, hayat dışı sigortalarda ise toplam hayat dışı sigorta pazarı içindeki payı yüzde 5,6 olurken; katılım hayat pazarının toplam hayat sigortaları pazarındaki payı da yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

Kaskoda Yüzde 45,91 Büyüdüler

Branş bazında incelendiğinde ise katılım sigorta şirketlerinin özellikle kasko ve yangın sigortalarında rekor büyüme gerçekleştirdikleri dikkat çekti. TSB’nin açıkladığı verilere göre genel sigorta verilerine bakıldığında, sigorta şirketleri kasko sigortasında toplam 7.2 milyar TL prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre kaskoda yüzde 28,88 büyürken; aynı dönemde katılım sigortacıları kaskoda 306.9 milyon prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre kaskoda yüzde 45,91 oranında rekor büyüme sergilediler.

Yangın Sigortalarında Yüzde 46,87 Büyüdüler

Benzer durum yangın ve doğal afet sigortalarında da yaşandı. Sektörün toplam verilerine bakıldığında şirketler bu yılın ocak-temmuz döneminde yangın sigortalarında 7.1 milyar TL prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre bu branşta yüzde 22,95 büyüme gerçekleştirdiler. Aynı dönemde katılım sigortacıları ise yangın sigortalarında 299.6 milyon TL prim üreterek, geçen seneye göre yüzde 46,87 büyüdüler.

Trafik Sigortasında Yüzde 23,07 Küçüldüler

Trafik sigortalarında ise katılım şirketleri bu yılın ocak-temmuz döneminde zarar açıkladılar. Trafik sigortasında şirketler bu yılın 7 aylık döneminde toplam 11.7 milyar TL prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 5,3 büyüdü, reel olarak da yüzde 11,41 küçülürken; katılım sigorta şirketleri ise aynı dönemde trafik sigortasında 944.1 milyon lira prim üreterek, önceki seneye göre nominal olarak yüzde 8,49, reel olarak da yüzde 23,07 küçüldü. Buna göre katılım sigorta şirketleri, trafik sigortasında sektör ortalamasının üzerinde küçüldü.

2021 Ocak-Temmuz Sektör ve Katılım Sigortaları Prim Üretimi (TL) ve Büyüme (%)
Branş Sektör Üretimi Katılım Üretim Sektör Büyümesi Nominal Katılım Büyümesi Nominal
Kaza 1.252.378.927 97.246.559 14,28 14,28
Hastalık-Sağlık 7.149.534.674 86.190.492 21,23 21,23
Kara Araçları 7.206.400.051 306.962.960 45,91 45,91
Kasko 7.206.400.051 306.962.960 45,91 45,91
Raylı Araçlar 30.962 0 0 0
Hava Araçları 135.322.587 -14.791 -114,83 -114,83
Su Araçları 537.648.555 3.969.155 205,17 205,17
Nakliyat 968.193.979 35.575.506 95,62 95,62
Yangın Ve Doğal Afetler 7.107.579.036 299.645.675 46,87 46,87
Genel Zararlar 6.358.796.577 731.287.512 30,31 30,31
Kara Araçları Sorumluluk 12.183.945.157 968.357.790 -7,42 -7,42
Trafik-Yeşil Kart Dahil 11.559.902.378 944.189.245 -8,49 -8,49
Hava Araçları Sorumluluk 39.608.528 1.546.180 588,06 588,06
Su Araçları Sorumluluk 53.850.421 0 0 0
Genel Sorumluluk 1.688.058.022 18.725.226 30,06 30,06
Kredi 311.229.067 83.616 0 0
Kefalet 90.984.693 3.033.509 1427,67 1427,67
Finansal Kayıplar 404.347.467 3.430.400 373,71 373,71
Hukuksal Koruma 148.867.520 15.092.699 122,53 122,53
Destek 307.978 0 0 0
Hayat Dışı Toplam 45.637.084.199 2.571.132.488 15,8 15,8
Hayat Toplam 9.123.443.794 170.129.304 -0,3 -0,3
Genel Toplam 54.760.527.993 2.741.261.792 14,7 14,7