Temmuz ayında BES’te, getiri şampiyonu hisse fonları

Temmuz ayında tüm fon grupları arasında en yüksek getiriyi yüzde 27,8 ile hisse fonları sağladı. Yüzde 9,49 olan enflasyonla mukayese edildiğinde birikimlerini hisse fonlarında değerlendirmeyi tercih edenler, enflasyonun 18,31 puan üzerinde getiri sağladı. Sene başından bu yana BES’in getirisi ise yüzde 43,81 olarak gerçekleşti.

SİGORTAGAZETESİ/ÖZEL HABER

Hissedeki hareketlilik emeklilik fonlarına da yansıdı, BES’te, Temmuz ayında getiri şampiyonu hisse fonları oldu. Temmuz ayında tüm fon grupları arasında en yüksek getiriyi yüzde 27,8 ile hisse fonları sağladı. Temmuz ayında, yüzde 9,49 olan enflasyonla mukayese edildiğinde birikimlerini hisse fonlarında değerlendirmeyi tercih edenler, enflasyonun 18,31 puan üzerinde getiri sağladı.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre, Temmuz ayında en yüksek getiriyi sağlayan ikinci fon ise ‘Değişken-Agresif’ fonlar oldu. Değişken-Agresif fonlar; tasarruflarını değerlendirmede fon tercihinde bulunmak yerine portföy yöneticilerine bırakan ve piyasa koşullarına göre de yatırım enstrümanlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak için kurulmuş fonlardır. Değişken-Agresif fonlar, Temmuz ayında yatırımcısına yüzde 26,8 getiri sağladı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise Değişken-Agresif fonların getirisi yüzde 17,3 oldu.

FON GRUPLARININ TEMMUZ AYI GETİRİLERİ

ALTINI TERCİH EDENLERİN BİRİKİMİ ERİDİ

Temmuz ayında ise altın fonları yatırımcısını mutlu etmedi. Altın fonunda getiri yüzde 6,6 olurken, enflasyonla mukayese edildiğinde ise enflasyonun 2,8 puan altında kaldı. Bir başka ifade ile birikimlerini altın fonunda değerlendirmeyi tercih edenlerin birikimleri Temmuz ayında eridi.

Benzer şekilde, Temmuz ayında borçlanma araçları fonları ile para piyasası fonlarını tercih edenlerin birikimleri de eridi. Geçen ay TL Borçlanma fonlarının getiri yüzde 4,8, para piyasası fonlarının getirisi ise yüzde 2,2 oldu ki; buna göre borçlanma araçları fonları enflasyonun 4,6 puan, para piyasası fonları da enflasyonun 7,2 puan altında getiri sağladı.

BES’İN GETİRİSİ YÜZDE 43,81

EGM’nin açıkladığı verilere göre 1 Ocak 2023-5 Ağustos 2023 tarihleri arasında tüm emeklilik fonlarının ortalamasına göre BES’in getirisi yüzde 43,81 olarak gerçekleşti. 7 aylık yüzde 31,14’lük enflasyon ile mukayese edildiğinde BES, enflasyonun 12,6 puan üzerinde getiri sağladı. Aynı dönem içinde birikimlerini faizli fonlarda tercih edenler yüzde 42,82 getiri sağlarken, faizsiz fonları tercih edenlerin getirisi yüzde 47,17 olarak gerçekleşti. Buna göre yılın 7 aylık döneminde faizli fonları tercih edenler enflasyonun 11,6 puan üzerinde, faizsiz fonları tercih edenler de enflasyonun 16 puan üzerinde getiri sağlamış oldu.

ALTIN VE DOLARIN GETİRİSİNİ GEÇEMEDİ

Sene başından bu yana diğer yatırım araçları ile mukayese edildiğinde BES’in getirisi BIST-100 ve mevduat faizinin üzerinde; buna karşın altın ve doların altında kaldığı görüldü. 7 aylık dönemde BİST-100 yatırımcısına nominal yüzde 31,08, reel olarak yüzde 0,06 getiri sağlarken; mevduat faizi ise enflasyonun altında reel olarak yüzde 18,8 yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde altının getirisi nominal yüzde 53,34, reel yüzde 22,2 olurken; dolar ise nominal olarak yüzde 44,13, reel olarak da yüzde 12,99 yatırımcısına getiri sağladı.