18 yaş altını BES’e girmesinde kadınlar etkili olacak

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, gelir düzeyi yüksek kesimlerde tasarrufların BES’e yönelmesi için kişilerin ve özellikle kadınların finansal okuryazarlığının artırılması gerektiğini belirterek, “Kadınların geleceklerini güvence altına alma davranışı çocuklar için yatırım yapma davranışını da ortaya çıkaracaktır. Bu bağlamda 18 yaş altı nüfustan daha çok kişinin BES’e katılımında kadınların tasarruf kararları etkili olacaktır” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, gönüllü katılım esasına dayanan BES’in, zorunlu ve kamusal sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu söyledi.  Kamusal sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik gelirinin üzerine ek bir gelir sağlayan BES üzerinden emekli olabilmek için sistemde en az 10 yıl kalınması gerektiğini hatırlatan Ceylan Ataman, ayrıca 56 yaşını doldurmanın şart olduğunu vurguladı.

BES’in kişilerin aktif çalışma süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek tasarruf-yatırım dengesine katkı sağlamayı amaçladığını anlatan Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman şöyle devam etti: “Yeni hazırlanan BES Yönetmelik Taslağı’na göre, 18 yaş altı nüfus için BES’e katılımın önü açılmış durumda. Yaklaşık 23 milyon kişinin daha BES’e giriş yapabilecek duruma gelmesi bekleniyor. Böylece BES’teki katılımcı potansiyeli Türkiye’nin toplam nüfusuna ulaşmış olacak.”

BES’e Katılımda Hane Halkı Gelir Düzeyi Etkili Olacak

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, 18 yaş altı nüfusta BES’e katılan kişi sayısı ne kadar fazla olursa Türkiye’nin tasarruf açığına sağlayacağı katkının da o kadar yüksek olacağını vurguladı. 18 yaş altı nüfusun BES’e katılımını arttıracak dinamiklerin önemini vurgulayan Ceylan Ataman, “Bu çerçevede ilk dikkat çekmemiz gereken konu BES’e katılım kararının aile tarafından verilmesi. Bu durumda hane halkı geliri ne kadar yüksekse tasarruf eğilimi de o kadar yüksek olacağı için BES’e katılım eğilimi de yükselecektir. O halde BES’e katılım kararında öncelikle hane halkı gelir düzeyi etkili olacaktır.”

Finansal Okur Yazarlık Artmalı

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, gelir düzeyi yüksek kesimlerde tasarrufların BES’e yönelmesi için kişilerin ve özellikle kadınların finansal okuryazarlığının artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca mutlaka BES’e yönelik güven sağlanması gereğinin altını çizen Ceylan Ataman şöyle devam etti: “BES’e katılımı teşvik etmek açısından vergi muafiyeti önemli. Sisteme katılım kararında geleceğini güvence altına alma düşüncesi etkili bir rol oynuyor. Yani yaş ve cinsiyet de BES’e katılma kararında etkili.”

Kadınlara Özel Teşvik Paketleri

Bireysel emeklilik şirketlerinde, kadınların sisteme katılımını arttırmaya yönelik ‘geleceği güvence altına almak üzere BES hediye etmek’, ‘ev hanımlarına emeklilik planı’ gibi özel paketler bulunuyor. Aynı şekilde kadınların yastık altı tasarruflarını sisteme aktarmaya yönelik planlar da sunuluyor. Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, erkeklerde yüzde 63,1 seviyesindeki işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 28,7 olmasına rağmen kadınların BES fonları içindeki payının yüzde 40 civarında olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kadınların geleceklerini güvence altına alma davranışı çocuklar için yatırım yapma davranışını da ortaya çıkaracaktır. Bu bağlamda 18 yaş altı nüfustan daha çok kişinin BES’e katılımında kadınların tasarruf kararları etkili olacaktır.”

Sağlık Poliçeleri BES’e Bağlansın

18 yaş altı nüfusun bireysel emeklilik sistemine yönelik ilgisini arttırmanın vergi avantajlarının devamı, kadın istihdamının artması ve işsizlikle mücadele için yatırım ve üretimin teşvik edilmesinden geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, “BES’i nüfusun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altına yaygınlaştırmak için tasarruf alışkanlığı ve finansal okuryazarlık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekir. Ayrıca sistemin sağlık ve hayat sigortaları gibi çeşitli tasarruf ürünlerine bağlanması hem teşvik edici olacak hem de sisteme olan güveni arttıracaktır” diye konuştu.